Infographics

Gave visual die voor Puur Zuid mocht maken. Over het vrijwilligersbeleid. Wat kunnen ze bieden, hoe werkt het.

Een mooie plaat over verzuim en wat People in Place kan betekenen voor bedrijven in geval van verzuim.

essentials for a graphic recorder

Praatplaat voor opties vergroten NPS binnen EUR

in 1 overzicht de hoofdtaken van een aankoopmakelaar